CFP: Bohaterstwo, aktywizm, poświęcenie – historie dawne i współczesne

Thomas Long, The Motherland

Czasy, obyczaje i kultura w jakiś sposób wymagają poszukiwania bohaterów potrafiących sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed ludzkością niełatwa rzeczywistość. Mamy szansę się o tym przekonać nie tylko zaznajamiając się z tekstami kultury opiewającymi wzniosłe czyny bohaterów, którzy poświęcili się, by pomóc innym. Lecz to poświęcenie i heroizm nie są tylko utrwalone w zapisach czy dziełach, lecz charakteryzują także naszą współczesność, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jak te, w których przyszło nam żyć. Heroizm zresztą rozumieć można na wiele sposobów, zaś aktywizm i poświęcenie nie są domeną jednostek wybranych, lecz i zwykłych obywateli, czasem przypadkowo uwikłanych w zdarzenia, a czasem podejmujących zmaganie z sytuacjami, w które właczyli się, aby zawalczyć o swoje prawa, prawa innych itp. Postawy te bywają rezultatem przekonania  że także czasy, w których żyjemy, wymagają niekiedy aktów heroizmu (realizowanego w różnych wymiarach) czy aktywizmu, u którego podstaw leżą dyskursy doniosłe i istotne dla przyszłego kształtu rzeczywistości. Z tego względu organizatorzy konferencji „zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • bohaterstwo i poświęcenie w kulturze (literatura, film, serial, gry wideo, sztuki piękne);
 • aktywizm społeczny i polityczny;
 • aktywizm polityczny; dyskursy polityczne, wolnościowe, rasowe, uchodźcze etc.;
 • walka o równość praw;
 • COVID-19;
 • katastrofy i kataklizmy;
 • media i social media – dyskursy, przykłady, bohaterowie mediów społecznościowych;
 • celebrytyzm – bohaterowie współcześni?
 • aktywizm – ekologia, prawa zwierząt etc.
 • walka o prawa człowieka;
 • przeciw wojnie;
 • dyskursy emancypacyjne dawniej i współcześnie;
 • poświęcenie i bohaterstwo w cywilizacji i filozofii Zachodu;
 • mitologie i legendy;
 • religie;
 • przeciw zniewoleniu, dyskryminacji i wykluczeniu;    
 • kult bohaterstwa, słynni bohaterowie;
 • bohaterowie dnia codziennego – strażacy, policjanci, lekarze, nauczyciele etc.
  poświęcenie a obyczajowość i codzienność;
 • narracje bohaterów;
 • pedagogika;
 • psychologia;
 • działalność pro bono i charytatywna;
 • rodzina;
 • heroizm dnia powszedniego;
 • antybohaterowie;

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres bap.ekonferencja@gmail.com mija 21 listopada 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://bapekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Reklama